Kontakta oss:
info@juristitiden.se

Om Jurist i tiden

Om Jurist i tiden

Överallt i vårt avlånga land finns det ett stort behov av tillgång till juridisk rådgivning. Inte sällan saknar vanliga privatpersoner de ekonomiska förutsättningar som krävs för att anlita en byrå, alternativt vill man inte betala de summor det kostar innan man kunnat precisera frågan. Inte sällan är frågorna av sådan karaktär att de helt enkelt inte motiverar kostnaderna, även om frågan har en sådan dignitet att man vill få ut sin rätt. Detta riskerar att närmast utgöra ett problem i den moderna rättsstaten, där allt fler konflikter riskerar att skapas, men tillgången till effektiva rättsmedel saknas.

Jurist i tiden grundades för att tillgodose detta behov. Många av de gratistjänster som för närvarande finns där ute är helt och hållet bemannade av studenter, och har därför uppehåll långa tider eller har rådgivare av starkt varierad erfarenhet. Vi på Jurist i tiden har uppmärksammat denna lucka mellan behov och tillgång och ämnar därför täcka upp och bistå där vi kan.

Målet är att erbjuda enklare juridisk rådgivning och söka hjälpa klienterna vidare i sina eventuella ärenden genom att förklara vilka rättigheter de har, hur lagen ser ut och vart de behöver vända sig för att kunna realisera sin rätt. Inte sällan kan den enskilde sedan med vår hjälp lösa problemet själv.